Privacy

Gegevens onderneming 

Vermandel-Dias BV
Zandstraat 243
9170 Sint-Gillis-Waas
België
info@vermandel-dias.be
+32 3 779 76 58 

Vermandel-Dias BV, met maatschappelijke zetel te Zandstraat 243, 9170 Sint-Gillis-Waas, België en met BTW nummer BE 0459.783.760 wordt hierna genoemd als Vermandel-Dias BV. 

Door de site van Vermandel-Dias BV te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de huidige voorwaarden. Vermandel-Dias BV en haar eigenaars behouden zich het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande mededeling of kennisgeving. 

Vermandel-Dias BV wil hierna bepalen dat het uw privacy respecteert en draagt zorg voor het vertrouwelijk houden van uw persoonlijke informatie. U kan hier in deze privacyverklaring lezen welke gegevens we verzamelen als u onze diensten en/of producten gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat wij ermee doen. We vertellen u ook wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoe lang wij uw gegevens bewaren. Hebt u na het lezen hiervan nog vragen over ons beleid inzake privacy, dan kan u dit laten weten via bovenstaande email adres of per telefoon. 

Verwerkingsdoeleinden en bewaartermijn

Vermandel-Dias BV verzamelt en verwerkt uw gegevens met als doel om ons werk zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij gebruiken wij zowel gegevens die u ons meedeelt als gegevens die wij zelf verzamelen (bv. over uw bezoek aan onze website). Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende de periode die nodig is om het doel te bereiken, of gedurende de tijd die de wet voorschrijft. 

Uw bestelling uitvoeren

Om uw bestelling te kunnen uitvoeren, hebben we uw voornaam, naam, e-mailadres, adres, leveringsadres, betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer en/of geboortedatum nodig. Zo kunnen we uw bestelling leveren en u op de hoogte houden van het verloop van de uit te voeren werken. De wet verplicht ons om de gegevens over uw bestelling gedurende 7 jaar te bewaren. 

Rechtsgronden van de verwerking

Vermandel-Dias BV verwerkt persoonlijke gegevens op basis van volgende rechtsgronden: 

• noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst (zoals een bestelling uitvoeren) 

• noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting 

• noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigd belang om te ondernemen 

Doorgifte aan derden

Vermandel-Dias BV verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Wel delen wij uw gegevens intern met onze medewerkers (in dienstverband of op zelfstandige basis). Verder delen wij uw gegevens uitsluitend met derde partijen voor: 

• het uitvoeren van uw bestelling 

• het onderhoud van de websiteomgeving 

• het onderhoud van de IT-infrastructuur 

Onze medewerkers en de derden die wij inschakelen zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Wij garanderen dat zij hiertoe de nodige beveiligingsmaatregelen hebben genomen. 

Uw rechten

U heeft het recht om kosteloos een kopie van alle relevante in verwerking zijnde persoonsgegevens in een verstaanbare vorm te ontvangen. Alle incorrecte, irrelevante en onvolledige persoonsgegevens alsook alle persoonlijke gegevens die uw fundamentele rechten schenden, zullen op verzoek kosteloos worden verwijderd of gerectificeerd. U kunt ons opdragen om uw persoonsgegevens niet te verwerken of u kunt kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens (voor zover u een dwingende en gerechtvaardigde reden kan voorleggen). 

Cookies

Zoals alle andere websites, maakt de website van Vermandel-Dias BV gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die informatie bevatten over uw bezoek en die op uw apparaat worden opgeslagen. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek en dit vergemakkelijkt uw volgende bezoeken, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken. 

We maken gebruik van “functionele” cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van de website en we maken tevens gebruik van “niet-functionele” cookies om ons in staat te stellen statistische gegevens over bezoeken op te slaan. 

2.1 Functionele cookies

De functionele cookies worden gebruikt om uw voorkeur qua zoekmachine & browser te beschermen en zijn noodzakelijk op onze site optimaal te laten presteren. We plaatsen eveneens de informatie van het gebruik van cookies bij elke nieuwe bezoeker. 

Omdat de functionele cookies onontbeerlijk zijn voor het optimaal functioneren van onze website, zijn we helaas niet in staat om deze uit te schakelen. U kunt er weliswaar voor opteren om deze te blokkeren. Kijk hieronder daarvoor bij “2.3. Cookies uitschakelen”. 

2.2 Statistische of niet-functionele cookies

In de betrachting om onze bezoekers beter te kunnen assisteren tijdens hun bezoek aan onze website hebben we meer informatie nodig. Daarom gebruiken wij “Google Analytics” om bepaalde gegevens te verzamelen (de bron van uw bezoeken, gedrag, frequentie, betrokkenheid, etc..). Dit is belangrijk om analyses te kunnen uitvoeren, die ons dan weer in staat helpen de site te verbeteren voor toekomstige bezoeken. Deze gegevens worden absoluut niet verzameld om u persoonlijk te identificeren, maar helpen ons bepaalde trends te detecteren. 

U kunt er steeds en altijd voor opteren om het gebruik van cookies die in deze contexten gebruikt worden niet toe te staan door middel van een aanpassing aan de instellingen van uw cookies in uw internet browser. Dit is ten alle tijde mogelijk. Zie “2.3. Cookies uitschakelen”. 

2.3 Hoe cookies uit te schakelen

Mocht u het alsnog niet eens zijn met het gebruik van cookies dat de site Vermandel-Dias BV hanteert, is er altijd de optie deze uit te schakelen in uw browser. U vindt hieronder de documentatiepagina’s met uitleg over het proces voor de meest gebruikte zoekmachines: 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites- voorkeuren 

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl&ref_topic=2373959 

• Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy 

• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_US&viewlocale=nl_BE 

• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/nl/cookies.html 

U kan ook uw internetbrowser zo instellen zodat u geen cookies ontvangt, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt, of dat de cookies na uw sessie worden verwijderd. Het is wel mogelijk dat sommige grafische elementen niet juist verschijnen of dat u bepaalde toepassingen niet kan gebruiken wanneer cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. 

Klachten

Hebt u vragen of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy? Contacteer ons dan via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. 

Wijziging privacy statement

Vermandel-Dias BV kan zijn privacy statement wijzigen. Wij zullen deze wijziging aankondigen op onze website. Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 18/02/2020.